260 méter biztonságos, és 2,7 km kevésbé biztonságos kerékpársáv épül városunkban

Dévaványa Város Önkormányzata 2017. szeptemberében a TOP-3.1.1-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 386.746.534,- Ft. A fejlesztés eredményeképpen Dévaványa belterületén (Szeghalmi u. – Eötvös u. – Kossuth u.) 2.754 m kétoldali megemelt/burkolati jellel elválasztott kerékpársáv, valamint 260 m önálló vonalvezetésű kerékpárút építése valósul meg. A fejlesztés segítségével a település főbb részeinek kerékpárút-hálózata valósulna meg.

A projekt általános célja az élhető város megteremtése, magas színvonalú szolgáltatásokkal, infrastruktúrával, hozzájárulás a térség, régió területfejlesztéséhez, valamint a közlekedés korszerűsítése, környezettudatossá tétele, az egészséges életmód elősegítése az alternatív közlekedés fejlesztésével, a turizmus élénkítése, a helyi közúti forgalom tehermentesítése, kerékpáros balesetek számának csökkentése, a káros anyag kibocsátás, zaj- és légszennyezés csökkentése.

Portálunk véleménye szerint, a 260 méter kerékpárút bővítése irreálisan alacsony, a majd 3 km jóval balesetveszélyesebb kerékpársávhoz képest.

Félő, hogy a baleseti statisztikát ez az elgondolás negatív irányba fogja elmozdítani. Információnk szerint, ezekben az utcákban, a vízelvezetők lefedése után kerékpárutat szeretett volna építeni a hajdani városvezetés, nem pedig kerékpársávot.

A projekt megvalósításának időtartama: 2017.10.02. – 2019.04.30.