A veszélyhelyzet ideje alatt, a Dévaványai Sportegyesületnél a háttérben ugyanúgy folyt a munka

Dr Szitás László a DSE elnöke

A koronavírus miatt elrendelt karantén, és a versenyek leállítása sem gátolta a Dévaványai Sportegyesületnél a háttérmunkát, illetve az egyéb tennivalókat. A Sportegyesület elnökét, Dr Szitás László-t kérdeztük a kényszerű szünet okozta változásokról, illetve a tervekről és további célokról.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy interjúnk készítésekor, még nem volt kihirdetve hivatalosan a sportrendezvényekről szóló kormányhatározat.

– Mi a helyzet az egyesület háza táján? Hogyan zajlik az élet a karantén ideje alatt?

– Egyesületünkben is csendes heteket tudhatunk magunk mögött a sportfoglalkozások, edzések körében. A háttérben azonban változatlan mederben folyik az operatív munka, hiszen a pályázati kötöttségek, a szervezeti szabályozások napi ügyvitelt kívántak meg.

Többek között a leállás ideje alatt kellett az MLSZ felé benyújtani a következő bajnoki évre vonatkozó licence kérelmünket, teljesíteni a korábbi időszakra vonatkozó pályázati beszerzéseket, elszámolásokat, az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzését, az egyesület kezelésében lévő létesítmények karbantartását, üzemeltetését, a felmerülő szolgáltatások költségeinek, illetve bérjellegű kiadások kiegyenlítését, elszámolását.

Mindezek mellett a 2020. évre tervezett, kidolgozott költségvetésünket is módosítani kellett a gazdasági környezet hirtelen változása miatt, amely feladat egy ilyen sok szakosztállyal működő egyesületnél csöppet sem egyszerű.

És persze edzőinkkel, csapatvezetőinkkel, játékosainkkal is igyekeztünk kapcsolatot tartani, ötleteket adni és kérni a veszélyhelyzet idején életbe léptetett korlátozások alatt végezhető tevékenységről. Nem titok, mindenki nagyon várja már az újrakezdést, legalább az edzések megtartása terén, hogy a közösségi élet újra beindulhasson kicsit. Mert aki a sport révén bekerül egy közösségbe. csapatba, nehezen tudja elképzelni a mindennapi életét a társaktól elkülönítve.

– Milyen tervek körvonalazódnak, milyen célokat tűz ki az egyesület maga elé ebben az időszakban?

– Ami leginkább kérdéses, hogy a labdarúgás területén lesz-e folytatás? Be lehet, illetve be kell-e fejezni a leállított bajnokságokat. Edzőink, illetve személyes véleményem is az, hogy egyre kevésbé reális megyei szinten a folytatás. A legfontosabb továbbra is az egészségünk védelme, illetve az, hogy a megbetegedések számának hirtelen növekedését a magunk lehetőségeivel is gátoljuk. Azt gondolom, hogy a megyei szintű labdarúgás újraindítása a járvány előtti mindennapokhoz való visszatérésben csak a sokadik lépcsőfok. Vannak az életnek fontosabb területei, amelyeknél fontos, hogy minél hamarabb – még ha korlátok között is – visszaálljanak a normál kerékvágásba, mert munkahelyek, egzisztenciák, családok függnek tőle. Talán nem dől össze a világ, hogyha a mi szintünkön majd ősszel kezdünk egy új bajnokságot.

Amit kicsit sajnálhatunk, hogy a Női futsal NBII-es bajnokságból csak három mérkőzésünk volt hátra, talán a dobogóra is lett volna esélyünk felkerülni. Illetve az utolsó hazai mérkőzés kiváló alkalom lett volna ennek a szép menetelésnek a megünneplésére. de így legalább rá vagyunk kényszerítve, hogy jövőre legalább hasonló szereplést tudjunk le, és majd megünnepeljük azt. Kétszer!

A következő hetekben arra törekszünk, hogy az edzés lehetősége adott legyen a sportolóink számára, és aki jelen helyzetben akar, az tudjon sportolni. Bízunk benne, hogy ezzel a kényszerszünettel nem veszítünk a sportolóinkból, mindenkinek marad motivációja a folytatásra.

Az egyesület működése zavartalanul tud folytatódni?

Vezetőségi szinten több nagy feladat is vár az egyesületre. A veszélyhelyzetre tekintettel az éves küldöttgyűlésünket nem tudtuk megtartani, így amint erre lehetőség nyílik, azt meg kell ejteni. Örömünkre a napokban megérkezett az MLSZ jóváhagyó határozata a 2020/2021. bajnoki évre vonatkozóan benyújtott sportfejlesztési programunk vonatkozásában, 10 586 173 Ft-, összegre, utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen.

A támogatásról tudni kell, hogy a támogatott összeg mértékéig vagyunk jogosultak társaságok nyereségadójából történt felajánlást fogadni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nekünk kell megtalálni azokat a cégeket, akik készek arra, hogy feltöltést végezzenek a javunkra. Ez a mi településünkön komoly kihívást jelent, hiszen viszonylag kevés olyan cég van, aki felajánlásra jogosult lehet, emellett utánpótlás-nevelés jogcímen még nem voltunk jogosultak ilyen mértékű keret feltöltésére. Ezért nyitottnak kell lennünk, és a helyi bázison kívül, olyan kapcsolatrendszert kell építenünk, amivel kiérdemeljük azt, hogy a mi keretünket töltse fel minél több, nem helyben működő társaság is.

Ebben a körben a jogszabályi környezet változása is újdonság, hiszen korábban gyakorlatilag fél éves csúszással lehetett az adott időszakra vonatkozó támogatási összegeket begyűjteni, és mintegy önerős megelőlegezéssel tudtunk működni.

Azáltal, hogy most már áprilisban jóváhagyó határozattal rendelkezünk, lehetőségünk van arra, hogy az érintett időszakot folyamatában fedjük le támogatások feltöltésével.

Így a következő hetek, hónapokra adott a feladat. El kell érnünk azokat a cégeket, akik támogatásra méltónak találják egyesületünket, és meg kell kötnünk a kapcsolódó szerződéseket, illetve el kell végezni az adminisztratív feladatokat.

Emellett következik az SZJA bevallás ideje, ami civil szervezetek életében fontos mérföldkő, hiszen az 1%-ok felajánlása a költségvetés részét képezi.

Az újraindulással a legnagyobb körültekintés, és egészségügyi előírások biztosítása, betartása mellett meg kell szerveznünk minden szakosztályunk, minden korcsoportjának a megfelelő edzéslehetőséget. Emellett készen kell állnunk arra is, ha esetleg – elsősorban a labdarúgásban – a bajnokságok folytatódnának, illetve készülnünk kell a többi sportág tekintetében is a versenyek beindulására.

Jelenleg még kérdés, hogy mi lesz a sorsa a családi napnak, a sporttábornak, illetve a Túzok Trail elnevezésű futóverseny, és kerékpártúra rendezvényünknek.

A családi nappal a 25 évvel ezelőtti, Magyar Kupa menetelésnek kívántunk emléket állítani. Március elején sikerült kapcsolatba lépni az akkori sorozatban érintett egyik csapattal, és reális lehetőségnek tűnt, hogy egy gálamérkőzésre összehozzuk az akkori játékosokat.
Jelenleg nem tudjuk kijelenteni, hogy mi lesz a sorsa ennek a tervünknek, mint ahogy a táboroztatás tekintetében is várjuk a fejleményeket.

A Túzok Trail esetében is várakozó állásponton vagyunk, bár annak lebonyolítására nagyobb esélyt látunk, még ha későbbi időpontra is kell áthelyeznünk a rendezvényt.

Próbálunk egyre inkább arra törekedni, hogy az egyesületnek egy jól megfogható, körülírható imázsa legyen, jelentéssel, jelentőséggel bírjon a tagjaink, illetve városunk életében, Ennek szellemében egy új weboldal beindítása van folyamatban kapcsolódó Facebook oldallal, illetve keressük azon lehetőségeket, amelyekkel szerepet tudunk vállalni a helyi élet színesítésében, a városhoz kötődés kialakításában.