Az energia árak növekedésével kapcsolatban, az alábbi tájékoztatást adta ki Dévaványa Város Önkormányzata.

Mint mindenki számára ismeretes, az Európában zajló folyamatok, a jelenlegi gazdasági helyzet igen nehéz helyzetbe sodorta a lakosságot, a vállalkozásokat és az önkormányzatokat is. Az önkormányzat nehéz helyzetben van és még nehezebb helyzetre számítunk, a fejlesztések terén is csak a már elnyert pályázati pénzekkel rendelkező beruházásokat valósítjuk meg.

A legnagyobb problémánk jelenleg a közszolgáltatások biztosításához szükséges energia beszerzése, mely jelenleg is folyamatban van, de a környező településekről is érkező információkból kiindulva sok jóra nem számítunk. Az önkormányzat és intézményeinek földgáz költsége 2022. év elején ~820.000,- Ft/hó átlag költséggel alakult, mely során 29 fogyasztási helyen volt gázhasználat. Ezt önkormányzatunk a kapott támogatásokból és a saját bevételeiből ki tudta gazdálkodni, ezen felül vállalni tudtuk a civil szervezetek támogatását, sőt egyes szervezeteket azon felül is támogatni tudtunk. Nyáron, a „végső menedékes” rendszerbe történő beléptetéssel a földgáz szolgáltatás ára már havi ~3.600.000,- Ft-ra szökött fel és ez az ár is csak decemberig vehető igénybe. A jelenlegi piaci helyzet mellett, ha semmit sem változtatunk és a szolgáltatótól, energiakereskedő cégektől kapott ajánlatokból indulunk ki, akkor az önkormányzat földgázszámlája 2023. januárjától havi ~15.500.000,- Ft-ra tehető! Ehhez társul még a villamos energia költsége, mely szintén többszöröződött. Összehasonlításul: az összes energiaköltségünk 2022 év végig várhatóan 70 millió Ft, 2023-tól pedig előreláthatóan 350 millió Ft lesz (ezek nem tartalmazzák az egyéb díjakat, pl: rendszerhasználati díj). Ez ötszöröse az ideinek és sokszorosa az előző évek költségének.

Természetesen a központi költségvetésből kapunk támogatást, de ez jelenleg nem fedezi az előbbieket, így az év eleji és a következő év várható költsége közötti összeget elő kell teremteni, illetve a tartalékokat kell felhasználnunk, de ez már a további önkormányzati, intézményi működést is veszélyeztetheti.

Nem maradt más választásunk, mint fontossági sorrendet felállítva „összehúzni” magunkat. Ez rengeteg olyan döntést jelent, amelyet nagyon nehéz meghozni, hiszen embereket, intézményeket és közszolgáltatásokat is érintenek és természetesen lakosként is nehéz elfogadni azokat. Mivel az energia beszerzés esetén a lekötött mennyiségnél kevesebbet és többet használókat is anyagi felelősség terheli, ezért már most a lehető legpontosabban meg kellett határoznunk, mennyi energiára és hol van szükségünk – ami a legnagyobb gondosság mellett is csak terv – és a szükséges lépéseket ennek fényében meg kell tennünk.

A Képviselő-testület a szeptemberi ülésein döntött arról, hogy a saját maga működési költségeit is csökkenti, ezért magán gyakorolva elsőként a megszorításokat, a törvény által előírt és kötelezően működő pénzügyi bizottságon felüli másik két bizottságát megszüntette, a képviselői tiszteletdíjakról szóló rendeletét módosította. Csak ezekkel a döntésekkel a testület évente több millió Ft-ot takarít meg.

Az első és talán legszembetűnőbb változás, hogy megpróbáljuk a közszolgáltatásokat a lehető legjobban összetömöríteni a városháza irodáinak átszervezésével. A városháza fűtése-hűtése hőszivattyúról megy, melyet napelemek segítenek, és melyek mellé hamarosan újabb paneleket szereltetünk fel, a minél gazdaságosabb üzemeltetés elérése érdekében.

Az Árpád utcai épületbe költöztetjük a családsegítő és támogató szolgálatot, a helytörténeti gyűjtemény és a könyvtár irodáit, valamint a volt Gamesz épületből a DAREH ügyfélszolgálata és Dr. Bogdán Mihály állatorvos is átköltözik a Városháza földszinti F09. számú irodájába 2022.10.19. napjától, az eddig megszokott ügyfélfogadási rendjük és elérhetőségeik nem változnak.

A Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteményt, illetve a Ladányi Mihály Könyvtárt illetően CSAK A FŰTÉSI IDŐSZAKRA történik a költözés, az azon kívüli időszakban a megszokott módon és rendben tervezzük a működésüket az eredeti helyükön. Az átmeneti időszakban a T16. számú tetőtéri irodába költöznek, könyvet kölcsönözni a covid miatti zárlathoz hasonlóan online vagy telefonon lehet (0666/483-100/307 mellék, 0620/770-72-96, konyvtar@devavanya.hu, ladanyimihalykonyvtar@gmail.com), további részleteket, információt az intézmények adnak.

A bölcsődei és óvodai nevelést, illetve az idősek otthona működtetését kiemelten kezeljük még ebben a helyzetben is. A DÁMK intézményeit tekintve a környező településekhez képest viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen minden óvodánk, illetve a bölcsőde épülete energetikailag felújított és az idén már elnyert pályázatoknak köszönhetően hamarosan napelemek is felkerülnek az óvodai telephelyekre, illetve a fűtési rendszerüket is korszerűsítjük. Ennek ellenére még így is jelentős a működési költség és bár felmerült a lehetősége, ÓVODÁK ÖSSZEVONÁSÁT NEM TERVEZZÜK.

A Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a családsegítéssel foglakozó irodákat és a támogató szolgáltatást 2022. október 17. (hétfő) napjától a Városháza épületében a földszinti F06. és F08. számú irodákban lehet megtalálni (családsegítő: 0666/483-100/301 mellék, 0620/770-73-15, csaladsegito.dv@gmail.com; támogató szolgálat: 0666/483-100/302 mellék, 0620/352-46-50), vagyis ettől az időponttól az Eötvös u. 44. szám alatti telephely megszűnik, az idősek otthonát a változások nem érintik.

A Strandfürdőnél a gyógyászati kezelések 2022.10.01-től egy, 8 órás munkarendben zajlanak, a kezeléseket 7.30-16.30 óra között lehet felvenni (ebédidő 11.30-12.30 között). A covid veszélyhelyzet miatt korábban megszűnt szakrendelések ellátására, a plusz javadalmazás ellenére sem találtunk olyan orvosokat, akik elvállalták volna a helyi rendeléseket, így egyelőre csak a nőgyógyászati és a reumatológiai szakrendelések kerülnek megtartásra az eddigieknek megfelelően, abban változás nincs. 2022.09.30. napjától az orvosi ügyelet dévaványai telephelye is a strandra költözött.

Nem célunk a strand bezárása még a folyamatosan és jelentősen veszteséges üzemeltetés ellenére sem, viszont az energia költségek miatt és a jelenlegi információk alapján a strand jövő évi nyitva tartása egyelőre bizonytalan, bízunk a kedvező változásokban és a jövő évi nyitásban. Tudjuk, hogy ez a lakosság körében az egyik leginkább kedvelt „közjóléti” szolgáltatás, de a szükség viszont azt kívánja, hogy inkább ez maradjon egy évre zárva, és ne az óvodákat kelljen összevonni, vagy a termálvizes közkifolyót zárjuk le, hiszen annak az éves üzemeltetési költsége is sok millió forintot tesz ki. Nem egyedi eset a miénk, nap mint nap hallunk országos viszonylatban is jelentős strandok időszakos bezárásáról.

Sajnos ez a helyzet a civil szervezeteket is érinti, hiszen az önkormányzat által átadott vagy bérelt ingatlanok rezsiszámlája is a többszörösére fog emelkedni, melyet az önkormányzat és a civil szervezetek is nehezen vagy nem tudnak kifizetni. A „Civil ház” és a Nyugdíjas Egyesület épületei a fűtési időszakban szintén bezárásra kerülnek, a civilek összejöveteleihez a Városháza nagytermében vagy a Strandfürdő porta épületében tudunk helyet biztosítani, ahol a fűtést termálvíz biztosítja. Ugyancsak termálvíz fűti a Sport utcán a volt vízmű épületét, ahol az időjárási viszonyokra is figyelemmel és szükség szerinti éjszakai melegedőt alakítunk ki.

Ezek az intézkedések átmenetiek, viszont az ezekkel megspórolható összeg jelentős mértékű, mely a mai gazdasági helyzetben szükséges ahhoz, hogy akár így is, de tovább tudjuk működtetni az intézményeinket. Nemcsak a környező településeken, hanem országszerte hasonló lépéseket tesznek az önkormányzatok. Tisztában vagyunk az ezzel okozott kellemetlenségekkel, de kérjük megértésüket, mindannyian azt szeretnénk, ha minél előbb rendeződne a helyzet és minden visszatérhetne a megszokott kerékvágásba.

Szeretnénk anyagilag és természetben is segíteni a leginkább rászoruló családoknak, ezért folyamatban van egy fűtési időszakra szóló támogatási lehetőség kidolgozása, melynek részleteiről hamarosan tájékoztatást adunk.

Dévaványa Város Önkormányzata