Beleszólhatok? – Interjú Szilágyi Ferenccel 3. rész

Elérkeztünk ezen cikksorozatunk utolsó részéhez. Ön jelezte a vállalkozóval kötött közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos észrevételét is a közmeghallgatáson.

Szilágyi Ferenc

Sz.F.: – Igen, az volt az észrevételem, hogy a napi adagszám leadása nem a szerződés szerint történik. Az a település lakóinak okoz többletkiadást. A szolgáltató az el nem végzett szolgáltatásért extraprofithoz jut.

– Mi szerepel a Szerződésben?

Sz.F.: – Pontosan meghatározza, hogy a várható napi adagmennyiséget az intézményeknek legkésőbb a megelőző munkanap 9:00-ig kell leadniuk a vállalkozó részére.

– Mi alapján gondolja, hogy ez nincs betartva?

Sz.F.: – Az iskolából, szülőként a következő információt írásban kaptuk szeptemberben:

„A napközis és menzás gyermekek étkezését 2 nappal korábban lehet lemondani. A későbbi időpontban lemondott ebédet ki kell fizetni. Pl., ha valaki pénteken nem kér ebédet azt már kedden 10 óráig jelezni kell a megadott telefonszámokon.”

– Ez valóban nem a település érdekeit szolgálja. Mit jelent ez a szülőknek?

Sz.F: – Az iskola példáját használva, ha egy gyermek kedden reggelre beteg lesz és egész héten otthon kell maradnia, akkor már csak a pénteket tudja lemondani aznap 10 óráig. Így a szüleinek vagy az Önkormányzatnak ki kell fizetnie három nap el nem fogyasztott étkezést. Lemondani azokat már nem tudja. A szerződés szerint, ha a megbetegedés napján 9 óráig jelezné, akkor csak az aznapi étkezésért kell fizetnie.

– Ki és hogyan tudta a szerződést módosítani?

Sz.F.: – A szerződésben egyértelműen szabályozva van, hogy a szerződésben szabályozottakat csak papír alapú dokumentumban, a felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban a szerződés módosítására nem alkalmas.

Tehát a dokumentum csak papír formájában módosítható. A módosítás szabálytalanul történt. A közmeghallgatáson előadott észrevételemre azt a választ kaptam, hogy sem szóban sem írásban szerződésmódosítás nem történt a felek között.

– További intézkedések történtek?

Sz.F.: Polgármester úr jelezte felém, hogy írásban megkereste az intézményeket és a vállalkozót, ennek tisztázása céljából. Közel két hónap elteltével erre azóta sem kaptam választ. Valamint kérte a szerződés szerint betartani a tájékoztatási határidőt.

– Egyetért Ön a polgármester úrral, hogy az intézményektől és a válallkozótól kell erre választ kapni?

Sz.F.: – Ismert volt széles körben, hogy a szerződést nem tartották be. A 2022. szeptemberi testületi ülésen mindez téma is volt, ez a testületi ülés jegyzőkönyvéből derül ki. Akkor történt egy szóbeli egyeztetés a vállalkozóval arról, hogy a napközis és menzás gyermekétkeztetést 2 nappal korábban lehet csak lemondani. Tehát lényegében a testület elfogadta a vállalkozó kifogásait, így szóban módosították az eredeti megállapodást. Vagyis szabálytalanul, érvénytelenül, a lakosság kárára. A rendelkezésemre álló információk alapján nem tudom eldönteni, hogy a testületi ülés jegyzőkönyve vagy a közmeghallgatáson kapott válasz nem fedi a valóságot.

– Ön szerint ezek az intézkedések elegendőek?

Sz.F.: – Számomra öröm és eredmény, hogy kérésemre a polgármester úr kérte a szerződés szerint betartani a tájékoztatási határidőt. Fontosnak tartom, hogy nem a lakosság fizeti meg az extra profitot mások számára. Az, hogy ez miként fordulhatott elő és miért, az az Önkormányzat intézményvezetőjének fontos.

– Kapott-e visszajelzéseket az első két cikk után?

Sz.F.: – El sem tudom mondani, hogy mennyit. Pozitív és elismerő szavakkal, üzenetekkel köszönték meg a munkámat. Elismeréseket kaptam, amiért mindezt felvállaltam. Azt is látják, hogy ma Dévaványán, aki tenni szeretne a közösségért, azt megpróbálják megfélemlíteni, negatív színben feltüntetni, sokszor nagyon keményen, mondhatnám erőszakosan. Pontosan érzékelik az emberek, hogy az elmúlt években nem volt elegendő a támogatottságuk. A közétkeztetéssel kapcsolatos döntések is bizonyítják, hogy még a gazdasági nehézségek közepette sem a lakosság terheinek csökkentése volt a cél. Hiába kértem ezt már 2021-ben is. Többeknek volt feltűnő, hogy az elmúlt ősz óta választás előtti osztogatásokba, adományozásokba fogott a képviselő-testület. Sokan úgy vélekednek, hogy kampányfogással akarnak port hinteni a szemükbe.

– Önre hogyan hatottak a lakosság visszajelzései?

Sz.F.: – Ösztönöznek a kapottszeretetteljes köszönetek, elismerések, megkeresések. A közösségért tenni mindig jó dolog.

– Köszönöm szépen Önnek az interjút. Örülök, hogy lehetőségem volt beszélgetni Önnel és meghallgatni, hogy a közétkeztetést más szemszögből is meg lehet közelíteni, mint ahogyan a testület látja.

Sz.F.: – Én is köszönöm. Számos téma van még a tarsolyomban. Olyan helyzetek, problémák, melyekben a település érdekeit képviselve, segítséget próbáltam nyújtani a városvezetésnek. Rendszerint süket fülekre találtam. De szívesen osztok meg belőle önnel és az olvasókkal a későbbiekben.

–Köszönöm szépen!

Sz.F.: – További szép napot kívánok az olvasóknak!