Beleszólhatok? – Interjú Szilágyi Ferenccel 1. rész

Portálunk a Dévaványai Hírlap 2023 decemberi számából értesült, egy a közétkeztetéssel kapcsolatos lakossági bejelentésről. A bejelentés részleteire voltunk kíváncsiak, ezért megkerestük ifj. Szilágyi Ferenc dévaványai lakost, és őt kérdeztük.


A tőle kapott interjút osztjuk meg olvasóinkkal az alábbiakban elindított cikksorozatban.

Sz.F: – Tisztelettel köszöntöm a Dévaványa Közéleti Lapja olvasóit!

November 30-án a dévaványai képviselő-testület közmeghallgatást tartott, ahol elsősorban a közétkeztetéssel kapcsolatos észrevételeimet, javaslataimat osztottam meg, kérdéseimet tettem fel. 2019-től kezdődően minden évben az infláció mértékének többszörösével emelték az árakat, ez az alábbi, általam készített táblázatból jól kiolvasható:

Forrás: saját diagramm

2019-ben 10%-os, 2020-ban 6%-os áremelést fogadott el a képviselő-testület. 2019-ban az infláció 3,4%-os, 2020-ban pedig 3,3%-os volt. A képviselő testület 2021-ben 10%-os emelést hagyott jóvá, ebben az évben az éves infláció mértéke 5,1% volt.2022-ben 30%-al emelkedtek a közétkeztetési árak a testület jóváhagyásával, amikor az éves infláció mértéke 14,5% volt.

– Érdekesnek tűnik. Milyen hatása lehet ennek a településünkön?

Sz.F.: – A tendencia szerintem kiválóan látszik, az áremelések mértéke minden évben megközelítette, vagy éppen meghaladta az éves infláció kétszeresét. Magyarul a közétkeztetést bonyolító vállalkozó az infláció kétszeresét meghaladó haszonra tett szert, vagy ha úgy nézem, a közétkeztetést igénybe vevő zsebéből az infláció kétszeresét meghaladó összeget vettek ki.

Szilágyi Ferenc

– Miért mondja azt, hogy a közétkeztetést igénybe vevőket is érinti?

– Ugyanis a vállalkozói díj emelése mellett elfogadta a képviselő-testület azt is, hogy a szülők által fizetendő térítési díj mértéke is növekedjen.

– Ha jól tudom Ön külsős tagja volt a Gazdasági Bizottságnak, ott ezt tudta jelezni?

Sz.F: – Igen, 2021-ben még tagja voltam az önkormányzat Gazdasági Bizottságának. Ekkor azt a javaslatot tettem, hogy ne fogadja el a képviselő-testület a vállalkozó azon kérését, miszerint növelni kell a közétkeztetési díjakat. Azt javasoltam, egyáltalán ne növeljék a lakosság terheit, egyúttal az önkormányzat se fizessen többet. Én nem emeltem volna egy forintot sem. Azt kértem, hogy a szolgáltató tegyen olyan intézkedéseket, melyekkel csökkenti az árait. Természetesen nem lehet szó a közétkeztetés minőségének rontásáról. Kérésemet a képviselő-testület figyelmen kívül hagyta. A képviselő-testület ennek ellenére óriási emelésről döntött. Tudnunk kell azt, hogy a vállalkozói szerződésben nem szerepel olyan pont, mely kötelezné az önkormányzatot bármekkora mértékű áremelésre is.

– Döntöttek tehát az egyéni haszon növeléséről a település lakosainak érdekeivel szemben. Mindet azok  a szülők fizették meg, akiknek ebédpénzt kell fizetni?

Sz.F.: – Nem, ezt nemcsak az ebédpénzt fizető lakosok fizetik meg, nagyobb részben dévaványa összes lakosát érinti minden egyes forint áremelés. Miért is?

Nézzük meg, miből is tevődik össze a szolgáltatási díj és hogy alakult ez 2021-ben gyermekétkeztetésre vonatkozóan összegszerűen:

  • Állami normatíva: 69 377 902 Ft
  • Szülők által fizetendő díj: 12 152 988 Ft
  • Önkormányzati önerő: 16 687 131 Ft

Tehát a dévaványai lakosokat csak a gyermekétkeztetés  2021-ben  28 840 119 Ft összegben érintette (a szülők és az önkormányzat által fizetett összeg). A szükségtelenül túlzó áremelések után (2021-ben 10%, 2022-ben 30%) ezek a költségek természetesen tovább növekedtek. Ez persze a város költségvetéseit nagyobb összegben érintette negatívan, nemcsak a szülők pénztárcáját. Egyes területekről nyilvánvalóan el kellett vonni ahhoz, hogy az emelt közétkeztetési díjban szereplő önkormányzati önerőt fizetni lehessen. Ez is hozzájárult a lakosok által is érezhető megszorítások szükségességéhez, például akár a strand későbbi nyitása, földek, ingatlanok értékesítése stb. Meg kell jegyezni, hogy ezek az áremelések nem csupán a bölcsődei, óvodai, iskolai és középiskolai étkezésben résztvevőket érintik, hanem a dévaványai idősek otthona lakóit is.

– Így teljesen világos. Nagyjából mennyivel kerülne most kevesebbe a közétkeztetés Dévaványán, ha az infláció mértékével emelkedtek volna az árak?

– Ha a település érdekeit vették volna figyelembe az áremeléseknél, amit nem kötnék teljesen csak az inflációhoz, akkor ma 30-40%-al kellene kevesebbet fizetni. Meglátásom szerint ez lenne ma a helyes ár. Az, aki ma 10 000 Ft-ot fizet havonta, annak csak 6-7000 Ft-ot kellene fizetnie, most a különbözet a vállalkozás profitját gyarapítja extra módon.

– Ha jól emlékszem, valamikor Dévaványán kellett a legkevesebbet fizetni a közétkeztetésért a környező települések között.

Sz.F.: Ez így van, amikor még helyben készültek az ételek. Szerencsére ma sem Dévaványán kell a legtöbbet fizetni a szülőknek. Önmagában viszont csak a szülők által fizetendő díjakat összehasonlítani nem szabad más településekkel, Dévaványának attól jóval többe kerülnek a közétkeztetések, a fenti példán is látható. Ez a megközelítés csak félrevezetésre, figyelemelterelésre alkalmas, egészben kell kezelni a közétkeztetést. Illetve többfélképpen is lehet értelmezni az összehasonlítást. Nálunk például a tízórai és az uzsonna ára  alacsonyabb, viszont az ebéd ára kedvezőbb azokon a településeken, ahol  helyben valósul meg az ételek elkészítése. Nem tartom reálisnak, hogy másokhoz hasonlítsuk magunkat és azért fizessünk többet, mert máshol még drágább a közétkeztetés. Az legyen az ottani lakosok problémája, nekem Dévaványa az első. Ami tény, hogy ma 30-40%-al olcsóbb lehetne a közétkeztetés Dévaványa gyermekeket nevelő szüleinek, az idősek otthona lakóinak és az önkormányzat költségvetésének egyaránt.

– Jogosnak tűnik a lakosság véleménye, hogy a településünkön a közétkeztetéssel kapcsolatos árváltozások jóval inkább az egyéni érdekeket erősítették, mint a lakosság érdekeit. Köszönöm szépen!

Sz.F.: – Én is köszönöm! További szép napot kívánok minden Kedves Olvasónak!

 ⭢ folytatás következik…