Lomtalanítás városunkban!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. értesíti Önöket, hogy Dévaványán 

  • 2024. március 18-án, hétfőn!

A társaság, mint közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a természetes személy ingatlanhasználók háztartásában feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el.

A Közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől, egyéb intézményektől, szervezetektől lomhulladékot nem szállít el. Ezen szervezeteknek a lomhulladék elszállításáról, kezeléséről saját maguknak kell gondoskodniuk.

A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat, amelyek mások számára még használhatóak, azokat pl. a segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatja, így segíthet másokon, ill. csökkentheti a hulladéklerakás mennyiségét, ezzel óvva a környezetet.

A lomtalanítás ütemezésekor fokozott figyelmet fordítottunk a hivatalos nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi előírásokra, amikor lomtalanítást nem végzünk.

Kérik, hogy a lomokat a gyűjtési napot megelőző este helyezzék ki  a lakóházuk, ingatlanuk előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre. Kérik, hogy ne az úttestre tegyék, mert az akadályozhatja a forgalmat.

Felhívják a figyelmet, hogy az alábbi táblázatban az elszállítható és az el nem szállítható hulladékok köre a teljesség igénye nélkül tájékoztató jelleggel kerültek felsorolásra. 

A lomtalanításról az ügyfélszolgálattól kaphat részletes tájékoztatást.

Központi ügyfélszolgálat:

Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.
Tel.: + 36-66/447-150 
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.huszallitasi-informaciok@grnkft.hu
Honlap: www.dareh.hu

Lomtalanításkor kirakható hulladék Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra
bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) szétszerelt, mozgatható állapotban X kommunális hulladék
fából készült tárgyak, (ablakkeret – üveg nélkül, ajtó, kerítés) X elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-, papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív csomagolási hulladék)
műanyag (linóleum) padló X zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),
kerti bútor X építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg, ablakkeret üveggel)
ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/dobozban kihelyezve) X építési – bontási tevékenységből származó hulladék (drótkerítés, fémkerítés, ereszcsatorna, egyéb bontásból származó hulladék)
matrac (szétvágva/összetekerve) X fémből készült tárgyak – pl.: fémcső, ágykeret, autóülés)
szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban) X fénycső
hordó (fa/műanyag – üres állapotban) X gyógyszerhulladék
virágtartó X elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék
gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem elektronikus) X gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi

 

műanyag medence X veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.)
X ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett fólia
X sütőolaj, sütőzsiradék
X Ömlesztett módon kihelyezett hulladék

A lomhulladék begyűjtésére öntömörítős hulladékgyűjtő járművekkel kerül sor, így a lomhulladék gépjárműbe helyezése során fokozott figyelmet fordítunk munkatársaink testi épségére. A lomhulladék biztonságos mozgatása és gyűjtőjárműbe helyezése két rakodó kolléga segítségével történik. A lomhulladékot kézzel helyezik a járműbe, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, és kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).

A meghirdetett időponton túl, valamint az ömlesztett módon kihelyezett hulladék, vagy lomhulladéknak nem minősülő hulladék (gumihulladék, elektronikai hulladék, építésből, bontásból származó hulladék, veszélyes hulladék, stb.) illegálisan kihelyezett hulladéknak minősül, így azokat a továbbiakban sem áll módunkban elszállítani. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos, mely hatósági eljárás megindítását vonhatja maga után!

Továbbá felhívjuk figyelmet, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát képezi, ebből kifolyólag a jogtalan eltulajdonítás rendőri intézkedést vonhat maga után.

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:

  • a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló további részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához!

Védje a környezetet Ön is!