Ezért kopottak útburkolati jeleink

Több olvasónk keresett meg azzal a kérdéssel, hogy városunkban miért olyan ritkán festik fel a felezővonalakat, vagy adott esetben az egyéb útburkolati jeleket. Olvasónk külön nehezményezi, hogy a megjavított szakaszon felfestik az útburkolati jeleket, de azt nem folytatják legalább a város belterületén teljes egészében. Többen jelezték, hogy a megyeszékhelyen viszont szinte minden hónapban látni útburkolati festéseket, és ott valamiért nem látni kopott vagy elhasználódott útburkolati jeleket.

Olvasónk szerint, városunkban nemhogy kopott, de látható útburkolati jelek, sincsenek szinte mindenhol. Portálunk megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t mely az alábbiakat közölte a felvetéssel kapcsolatban. A Magyar Közút Nonprofit Zrt békés Megyei igazgatósága koordinálásával Békés Megyében csak a kezelésünkben lévő országos közutakon végeztetünk útburkolatjel festéseket.

Ezek az utak a településeket összekötő útvonalak és azok lakott területen belüli szakaszai. Dévaványa esetében ezek a Kisújszállási, Sport, Mezőtúri Árpád, Körösladányi, Széchenyi, és Eötvös utcák.

Az útburkolati jeleket két csoportra oszthatjuk a hosszirányú (gépi) jelek, valamint az egyéb speciális jelek, piktogramok (kézi jelek) Anyagi lehetőségeink korlátozottsága miatt, a hosszirányú burkolatjelek felújítását nem végezzük el minden útszakaszon minden évben.

A burkolatjel festés gyakoriságát az útszakasz hálózati szerepe a lebonyolódó forgalom nagysága befolyásolja. A további egyedi jelek általában valamilyen közvetlen forgalombiztonsági feladatot látnak el, ezért azok felújításáról minden évben gondoskodunk. A festési munkák során a két- és három-számjegyű főútjainkon kívül csak a városok belterületét és néhány nagyobb forgalmú települést összekötő úton tudtunk hosszirányú burkolatjeleket készíteni.

A városok települések további útjainak burkolatjeleit, a kezelésüket végző önkormányzatok határozzák meg, illetve gondoskodnak felújításukról. Így például a megyeszékhelyen is csak néhány legforgalmasabb út tartozik hatáskörünkbe. Útépítési munkák esetén azok költségvetése tartalmazza a festési feladatokat is. Így az elkészítésük biztosított.

A magyarországi országos közúthálózat burkolatjel festésére kiírt közbeszerzési pályázat a közeljövőben zárul. A burkolatjel festések augusztus második felében kezdődhetnek meg a nyertes vállalkozóval történő szerződéskötést követően.