In Memoriam Horváth Sándor

„Adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki”

Horváth Sándor nyugalmazott plébános életének 81., papságának 55. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Sándor atya 2002-ben lett a dévaványai Szent Anna Plébánia plébánosa. Víg kedélyű közvetlen ember volt. Ideérkezése után hamar jó ismeretségekre tett szert, jó kapcsolatot ápolt a város lakóival, elöljáróival és református lelkészével is. Az egyháztanáccsal közösen szervezték, alakították az Egyházközség életét.

Plébánosságának első éveiben, hathatós munkájának köszönhetően felújításra került a plébánia. Az Önkormányzattal közösen helyreállítatták az útszéli és a temetői feszületeket. A szűkös anyagi források ellenére, igyekezett a templom állapotát szinten tartani. Gyakran a saját pénzéből vett virágokkal díszítették a templomot a vasárnapi szentmisékre. A hitéletet is igyekezett fenntartani, fejleszteni. Elsőáldozási, bérmálkozási felkészítőket tartott.

Béres János tiszteletes úrral szervezték az ökumenikus imahetet. Rendszeresen részt vett a városi rendezvényeken, megemlékezéseken. Általában fel is szólalt ezeken. A templomban helyet adott koncerteknek, hangversenyeknek. Egy súlyos betegségből való felgyógyulás után, tovább folytatta munkáját a dévaványai hívekért. Sándor atyát 75 éves korában nyugállományba helyezték. Utólsó éveit, az újkígyósi Szent Erzsébet idősek otthonában töltötte. Örök nyugalomra szülőfalujában Kiszomboron helyezték.

Horváth Sándor plébános életútja és papi pályája:

Horváth Sándor Szegeden született, 1940. február 7.-én. Teológiai tanulmányait is itt végezte 1966-ig. 1966 április 11.-én szentelték pappá Szegeden. Felszentelése után káplánként szolgált 1966-1970 között Szatymazon, 1970-1972-ben Csanádapácán, 1972-től 1974-ig Kunágotán, 1974-1980 között Füzesgyarmaton, 1980-1982-ben Furtán oldallagosan ellátva Mezőpeterdet. Elsőként Tiszaszigeten volt plébános 1982-1988 között – oldallagosan 1986-tól Újszentivánt is ellátva. 1988-89-ben Mezőhegyesen, 1989-től 1992-ig Öttömösön, 1992 és 1994 között Csanádapácán – oldallagosan ellátva Pusztaföldvárt. 1994 és 2002 között Mesterszálláson és Mezőhéken, 2002-től 2015-ig pedig Dávaványán – oldallagosan Körösladányt is ellátva. 2015-ben nyugdíjba vonult.

Jakus Tamás

Portálunk, Horváth Sándor tiszteletére, összeállított egy rövid videót a néhai plébános előadásaiból: