Nem lesz több „ügyeskedés” a terület alapú támogatásokkal

Hiába darabolják fel gazdaságukat a nagybirtokosok, a szigorodó támogatási rendszert így sem játszhatják ki, írja a napi gazdaság.hu. A szaktárca rendelete minden olyan vállalkozástól elvonja az ügyeskedés árán megszerzett területalapú juttatást, amelynek szétválása mögött nincs komoly gazdasági indok. Bezárja a nagygazdaságok előtt a kiskapukat a Földművelésügyi Minisztérium. Az 1200 hektár felett gazdálkodók egy napokban életbe lépett jogszabály szerint akkor sem kerülhetik el a területalapú támogatások elvonását, ha a gazdasági társaságukat feldarabolják. Korábban többször is felmerült annak a lehetősége, hogy egyes gazdálkodók a szigorodú támogatási rendszert ezzel a módszerrel játsszák ki.

Az említett lehetőség korábban az Európai Uniónak is szemet szúrt, ezért 2013-ban visszamenőleges hatállyal – 2011. október 28-tól – rendeletet hozott, amely szankcionálja a földek szétírását. A Földművelésügyi Minisztérium ezt a rendeletet ültette most át a magyar jogrendbe. Eszerint a tárca minden olyan esetet megvizsgál majd, ahol fennáll a lehetősége annak, hogy a gazdaság szétdarabolásával úgynevezett mesterséges feltételt teremtett a tulajdonos a támogatás igénybevételéhez.

Azok a társaságok, amelyek bebizonyítják: a szétválás gazdaságilag indokolt volt, ezt pedig tényszerű gazdasági és jogi adatokkal is igazolják, mentesülhetnek a szankciók alól. Ám ha a vélelmet nem tudja megdönteni a cég, akkor a támogatás azon részét, amelyiket mesterséges feltételteremtés útján szerzett meg, elvonják.

A rendelet az uniós jogszabályhoz képest csupán egyetlen könnyítést tartalmaz: a 2014. november elseje előtt lezárult ügyletek esetében könnyebb lesz igazolni, hogy a szétválás indokolt volt. Ennek oka, hogy a gazdálkodók csak 2014 nyarán tudhatták meg, a kormány bevezeti az úgynevezett degresszivitás intézményét, vagyis 1200 hektár felett elvonja a területalapú támogatást.

Mivel egy szétválás gazdasági és jogi előkészítése több hónapot vesz igénybe, ezért ezek a cégek még nem tudhattak a támogatási limit meghatározásáról, így a szétválás nem vezethető vissza spekulációs okokra – indokolta a döntést a tárca. A Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Országos Szövetsége (MOSZ) korábban bírálta a minisztérium rendeletét, mivel szerintük az részrehajló és diszkriminatív intézkedéseket tartalmaz.

Ráadásul jelezték: az uniós jogszabály nem tesz különbséget a természetes és a jogi személy között, így a hazai szabályozásnak is ehhez kellene igazodnia. Ezzel szemben a tárca tájékoztatása szerint méltányos, de hatékony szabályozást sikerült kialakítani.

A magyar rendelet nem diszkriminatív és nem ütközik közösségi jogba, hiszen minden érintettre ugyanúgy vonatkozik, a szabályok megkerülésének lehetősége pedig teljességgel kizárt.

Az idei területalapú támogatás összege hektáronként hozzávetőlegesen 43 ezer forint (144,7 euró), vagyis ennyivel csökken azon gazdálkodók támogatása, akik a lélektani 1200 hektár felett gazdálkodnak. Ehhez jön hozzá a zöldítés útján elnyerhető támogatás, ami további 24 ezer forintot (81,3 euró) jelent.

Ez utóbbit birtokmérettől függetlenül minden termelő megkapja, aki megfelel a követelményeknek. A teljes elvonás összesen 525 vállalkozás érinthet. Az előzetes számítások szerint a nagyüzemek összességében húszmilliárd forinttól esnek el, ezt az agrárkormányzat az állattartók támogatására szeretné fordítani.

(Napi gazdaság.hu)