Továbbra sincs koronavírussal fertőzött személy városunkban! – Május 5-étől ismét kinyit a piac!

A rendelkezésemre álló információk alapján városunkban továbbra sincs koronavírussal fertőzött személy, illetve a mai nappal négyen vannak hatósági házi karanténban, jelentette ki Valánszki Róbert polgármester.


A polgármester kiemelte a város honlapján, hogy a Kormány 168 /2020. (IV. 30.) Korm. rendelete alapján – abból egyes pontokat kiemelve – 2020. május 4-én 0000 órától az alábbi rendelkezések lépnek életbe:

  • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.
  • Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során aszájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
  • A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet továbbra is csak 9-12 óra közötti időben látogathatja.
  • Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
  • A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
  • A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
  • A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.
  • A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a hely üzemeltetője gondoskodik
  • A településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

Előbbi szabályozásnak megfelelően 2020. május 5-étől ismét kinyit a piac, viszont a 65 évnél idősebbek azt csak délelőtt 9-12 óra között látogathatják!

A rendelet hatálya – Budapest főváros és Pest megye kivételével – Magyarország területére terjed ki, illetve ezen a területen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozás megszűnik.

A városvezető felhívja a lakosság a figyelmét, hogy a fentiek betartását a rendőrség ellenőrzi, illetve azok be nem tartása esetén pénzbírság is kiszabható.

A 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet alapján a DÁMK Óvoda és Bölcsőde Intézményegység 2020. május 4-én, hétfőtől ismét fogadja a gyermekeket, egyelőre a Hunyadi (bölcsőde), Kossuth és az Eötvös (óvoda) utcai telephelyeken. A kormányrendelet értelmében csoportonként maximum 5 fővel lehet a gyermekek ügyeleti ellátását működtetni, illetve jelenleg mindhárom intézményben az engedélyezett, teljes létszámmal fognak elindulni, ettől több gyermek számára nem tudjuk azt biztosítani. A Könyves Kálmán utcai óvodánál folyamatban van az épület tetőcseréje, illetve a Hajós utcai telephelyet karbantartják, meszelik. Mihelyst elkészülnek, további csoportok (összesen még 4 csoportban 20 fő) is indíthatók lesznek.

A polgármester kér mindenkit, hogy a kijárási korlátozás megszüntetését ne a veszélyhelyzet megszűnéseként értékeljék, hanem ezt követően is minden lehetséges megelőző intézkedést tartsanak be a saját, a családjuk és lakostársaik egészségvédelme érdekében.

Valánszki Róbert polgármester